Utbildningar/Tematimmar/dejan-barbro970x320.jpg

Anmälan

Ange under Övrigt vilken tematimme ni är intresserade av.

Tema 1 – FÖRSTA TIDEN MED DIABETES
Fokus i tema 1 ligger på grunderna inom behandling av typ 2-diabetes. Vi går bland annat igenom bestämning av målvärden, samtliga glukossänkande läkemedel och ett praktiskt målvärdesverktyg som kan användas tillsammans med patienterna.

Tema 2 – NÄR UTMANINGARNA BLIR FLER
Efter en snabbrepetition av tema 1 fokuserar vi på insulinbehandling (både initiering och pågående behandling). Vi diskuterar också stickteknik, svängande blodsocker och
hinder för blodsockerkontroll, bland andra ämnen.

Tema 3 – MED MYCKET ATT TA HÄNSYN TILL
I detta tema speglas mer komplicerade situationer (den åldrande patienten, försämrad njurfunktion, hjärtproblem och övervikt) vid typ 2-diabetes. Vi diskuterar hur man lämpligast bestämmer målvärden i samråd med patienten när bilden blivit mer komplex.

Ja tack, jag vill gärna bli medlem på fokusdip.se
Jag godkänner villkoren

Har du frågor om våra utbildningar?

Kontakta Ylva Doyon

yvdo@novonordisk.com